www.kunstuitleencuracao.com

Home | Sculpture | Marlies Schoenmakers

Marlies Schoenmakers

The starting point of all my work is a combination of abstract and figurative images. A search for balance between for example skin and color, line and shape, tension and relaxation.


Contrast, brightness, motion. Sensuality containing both masculine and feminine elements.

Clay is a primordial matter, primordial magic.
Clay is transformed into stone once it is fired. Its magic consists of the fact that movement can be captured in stone.
Even though the movement has been captured in a solid form, the movement itself has not disappeared or at least the illusion of that movement is still present.

The mathematical form of the 'Möbius' was my source of inspiration for the 'Perpetuum Collection'. A fascinating form.
Movement frozen in eternity.
The contrast between a mathematical form - a rational expression - combined with sensuality and feeling - an emotional expression - that greatly stimulates my imagination.

The abstraction and the isolation give me the ultimate feeling of freedom: looking at something that has no specific significance.
Just marveling at the movement of that line. Frozen in the moment, yet continuing eternally.
That freedom, that total amazement, that image is so magnificent!! Marlies Schoenmakers (Eindhoven, 1961)

Perpetuum collections :

Perpetuum collectie # II :   afm. 40 x 40 x 30 cm ; steengoed op ijzer
Perpetuum collectie # III:   afm. 19 x 49 x 29 cm ; steengoed op ijzer
Perpetuum collectie # X :    afm. 30 x 50 x 27 cm ; steengoed op ijzer
Perpetuum collectie # IX:   afm. 46 x 30 x 20 cm ; steengoed op ijzer op ceder hout met mahony finish
Perpetuum collectie # VII : afm. 17 x 40 x 30 cm ; steengoed op ijzerMarlies Schoenmakers (Eindhoven, 1961)

Het uitgangspunt bij al mijn werken is een combinatie van de abstractie en het figuratieve. Een zoektocht naar een bepaalde balans tussen bijvoorbeeld huid en kleur, lijn en vorm, spanning en ontspanning. Contrast, helderheid, beweging. Sensualiteit, zowel met masculine als feminine elementen.

Klei is oermaterie, oermagie. Het wordt tenslotte getransformeerd  tot steen als het gebakken is. Het magische daaraan is, dat je de beweging in steen kunt vangen.  Want ondanks dat de beweging is gevangen in haar versteende vorm, is deze beweging zelf niet verdwenen, of althans de illusie van die beweging is nog steeds aanwezig.
Bij de ‘Perpetuum Collectie’ heb ik mij laten inspireren door de wiskundige vorm de ‘Möbius’. Een fascinerende vorm. De oneindige stilstand van de beweging. Het contrast tussen een mathematische vorm - een rationeel gegeven - gecombineerd met sensualiteit, gevoel - een emotioneel gegeven - spreekt zeer tot mijn verbeelding.
Het abstraherende, de afzondering, het concrete laten vallen, geeft mij het ultieme gevoel van vrijheid: kijken naar iets wat ‘niets’ hoeft te zijn, maar je gewoon verwonderen over de beweging van die lijn. Tot stilstand gekomen en toch oneindig door blijven gaan.  Die vrijheid, die totale verwondering, dat beeld, dat is heerlijk!
Get in touch

  • Gosieweg 7
  • Willemstad, Curacao NA
  • +5999 6951088